Concursul organizat în data de 11 martie 2015 rezultatul probei practice

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concursul organizat în data de 11 martie 2015 rezultatul probei practice

Concursul organizat în data de 11 martie 2015 rezultatul probei practice

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 11 martie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele candidatului

Denumire serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei scrise

ADMIS / RESPINS

MÎRZA SABINA LĂCRIMIOARA Complexul de Servicii Sociale Oraviţa Spălătoreasă

58 puncte

ADMIS

STĂNOIA MIHAELA Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş Spălătoreasă

 58 puncte

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 11.03.2015, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 13.03.2015, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

COMISIA DE CONCURS:

            

                    SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :      – Andreş Ionela Elena __________________