Centraliztor proba practica la concursul din data de 15.12.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centraliztor proba practica la concursul din data de 15.12.2015

Centraliztor proba practica la concursul din data de 15.12.2015

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 15 decembrie 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice ADMIS  / RESPINS
1. Gărcu Marioara Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare  

85 puncte

 

ADMIS
2. Puşcaş Florica Livia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră 75 puncte

 

ADMIS
3. Abîd Silvana-Adela Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 60 puncte ADMIS
4. Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 56 puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 15.12.2015, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 17.12.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR:   – Marcea Andreia