Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator final al concursului organizat în data de 08 august 2016

Centralizator final al concursului organizat în data de 08 august 2016

Nr . XIV/ 866/ 10.08.2016                                                                       Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 08 august 2016, ora 1100 (proba scrisa), pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante de infirmieră la Centrul ”Elena Ardelean” Oravița din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                  Caraş-Severin

 

Nr. Crt Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/

RESPINS

 1. Manole Veronica Nicoleta Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 30,45  puncte  RESPINS
 2. Lazăr Cosmina Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 31,13 puncte  RESPINS
 3. Cherecheș Cătălin Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera 24,82 puncte  RESPINS
 4. Vuc Traian Centrul “Elena Ardelean” Reșița Infirmiera __-__ puncte ABSENT
  • Intrucât nu a fost declarat ”admis” la proba scrisă nici un candidat și nu a fost înregistrată nici o contestație în termenul legal stabilit, proba interviu nu se mai susține.
  • Afişat astăzi, 10.08.2016, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :  Bălan Carmen ____________