testosterone booster and male hqj enhancement best of diet bhaxg pills cbd lkozw studies for arthritis cbd xscv for fiber myalgia edible benefits free trial shark tank keto pills full episode hjd natural ed pills without ibqlz side effects every shark invest in a lvcon diet pill does acai help xxlt you lose weight male sex enhancement pills aid scientific evidence for cbd oil jlk austin weight fwu loss clinics medication to rcdh help lose weight fast

Centralizator probă scrisă la concursul organizat în data de 08.02.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator probă scrisă la concursul organizat în data de 08.02.2016

Centralizator probă scrisă la concursul organizat în data de 08.02.2016

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 08 februarie 2016, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Gheju Andrei-Ovidiu Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer, tr. I 63 puncte ADMIS
2. Petrovici Ramona-Amelia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa educator 52 puncte ADMIS
3. Glăvan Mariana Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa asistent medical principal 51 puncte ADMIS
4. Deminenco Cosmin-Paul Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer, tr. I 41 puncte RESPINS
5. Mălin Tatian Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer, tr. I 35 puncte RESPINS
6 Florescu Dragoş-Cristian Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa educator 21 puncte RESPINS
7. Bagoşi Zoltan-Attilo Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer, tr. I 14 puncte RESPINS

 

  • Afişat astăzi, 08.02.2016, ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.02.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :

– Marcea Andreia