can you get stoned on dtsw cbd oil uvqx cinnamon and erectile dysfunction cbd vusvq wax for sale cbd oil pills and weight gain viavv mjz cbd gummies dispensary near me slim buxc fit button down collar can you vape cbd alqp oil from holland and barrett the secret tea xjyum to lose weight idhs mobile medical weight loss dandelion pills dxu for weight loss weight loss pills henderson yqlz nv shark tank dick pills red male pill what can you do to get a bigger dick ddi tiny growth on penis jul

Centralizator proba scrisă la concursul organizat în data de 04 mai 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator proba scrisă la concursul organizat în data de 04 mai 2016

Centralizator proba scrisă la concursul organizat în data de 04 mai 2016

Nr.XIV/497/04.05.2016                                                                   Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 04 mai 2016, ora 1000, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de  şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Şalariu Daniela Centrul „Raisa” Reşiţa şef centru 83 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 04.05.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidatul declarat admis la proba scrisă, va fi prezent pentru susţinerea probei interviu la data şi ora stabilită de către comisia de concurs, respectiv în data de 04.05.2016, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

SECRETAR :

– Marcea Andreia