Centralizator proba interviu din data de 25.02.2016

Nr.XIV/197/25.02.2016                                                                                   Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 25 februarie 2016, ora 12.00, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de şofer, tr. I  la Centrul ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Mălin Tatian Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 70  puncte ADMIS
2. Stoican Toma Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 70  puncte ADMIS
3. Deminenco Cosmin-Paul Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I ABSENT RESPINS
  • Afişat astăzi, 25.02.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :    Bălan Carmen

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.