Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 10:00

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 10:00

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 1000, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de medic/medic specialist/medic primar  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Robciuc Virgil Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/     medic primar 68 puncte ADMIS
2. Cotîrlă Marius-Miron Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/ medic primar 20 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 30.03.2016, ora 14:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 04.04.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :

– Marcea Andreia