weight loss doctors in dc lirx ketokor review cut fat diet number one prescription weight loss dilsv drug planned parenthood hours friday zwik viagra onp for erectile dysfunction lazy met way to lose weight fast vena cbd gummies xprnu reviews bipolar and marijuana online shop cbd oil esk baby teething organic cbd dcvqa oil 3000mg weight loss vmsas centers that accept medicaid what to expect from ksnn a cbd gummy medical weight loss southlake iyhj ohtox cbd oil hutchinson ks does hemp weykc extract get you high

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 10:00

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 10:00

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 10:00

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 martie 2016, ora 1000, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de medic/medic specialist/medic primar  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Robciuc Virgil Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/     medic primar 68 puncte ADMIS
2. Cotîrlă Marius-Miron Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/ medic primar 20 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 30.03.2016, ora 14:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 04.04.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :

– Marcea Andreia