Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20 mai 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20 mai 2015

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20 mai 2015

Nr. XIV/ 1457/20.05.2015                    Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20 mai 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei scrise

ADMIS / RESPINS

Ristea Ramona Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

34 puncte

RESPINS

Paraschiv Lorena Izabela Serviciul de Urgenţă psiholog stagiar

53 puncte

ADMIS

Marin Petrică Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

66 puncte

ADMIS

Rupa Constantin Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

63,5 puncte

ADMIS

Miulescu Ion Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte

ABSENT

Berinde Bogdan Răzvan Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

85 puncte

ADMIS

Titirigă Petrică Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

19 puncte

RESPINS

Danciu Gheorghe Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

64 puncte

ADMIS

Marin Fănică Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

46,5 puncte

RESPINS

Ciurean Cătălin Adrian Complexul de Servicii Sociale Reşiţa paznic

35,5 puncte

RESPINS

Ursu Ionela Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa instructor de educaţie

81 puncte

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 20.05.2015, ora 15:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin.

  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 22.05.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

 

SECRETAR COMISIE:      – Roşeţi Fabian __________________