Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19 septembrie 2016, ora 1100

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19 septembrie 2016, ora 1100

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19 septembrie 2016, ora 1100

Nr.XIV/1198/20.09.2016                                                                            Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de  19 septembrie 2016, ora 1100, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Volintiru Daniel Constantin Centrul „Sfânta Maria” Reșița psiholog specialist

17 puncte

Respins
2. Stanoia Mihai Sorin Centrul „Bunavestire” Caransebeș instructor de educație principal 1 punct Respins

SECRETAR COMISIA DE CONCURS I:

– Ungureanu Mariana

Nr. XIV/1199/20.09.2016

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Manole Veronica-Nicoleta Centrul “Elena Ardelean” Oravița infirmieră 84 puncte ADMIS
2. Lazăr Cosmina Centrul “Elena Ardelean” Oravița îngrijitoare 51 puncte ADMIS
3. Păun Beniamin Centrul “Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. I 40 puncte RESPINS
4. Matei Liliana Centrul “Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. I 20 puncte RESPINS
5. Banda Petru Centrul “Bunavestire” Caransebeș supraveghetor de noapte 15 puncte RESPINS
6. Bodăescu Ion Centrul “Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. I 15 puncte RESPINS
7. Stanef Sorinel Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner 14 puncte RESPINS
8. Adobroaei Samuel-Ioan Centrul “Elena Ardelean” Oravița muncitor calificat (fochist), tr. I 11 puncte RESPINS
9. Vuc Traian Centrul “Elena Ardelean” Oravița infirmieră 5 puncte RESPINS
10. Știrban Floarea Centrul “Bunavestire” Caransebeș infirmieră 2 puncte RESPINS
11. Ardeț Mariana Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner ABSENT
  • Afişat astăzi, 20.09.2016, ora 08:10, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 23.09.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS II :

– Marcea Andreia