Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11 aprilie 2016

Nr.XIV/421/12.04.2016                                                                                    Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11 aprilie 2016, ora 10.00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Bezan Elena Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner 37,5  puncte  RESPINS
2. Craia Călina Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner 40,5  puncte  RESPINS
3. Matei Costinela Aura Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa magaziner ABSENT ABSENT
4. Marin Petrică Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte 37,5  puncte  RESPINS
5. Miulescu Ion Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte 1  punct RESPINS
6 Petraru Bogdan Eugen Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor de educaţie principal 45  puncte RESPINS
7. Stanca Margareta Anişoara Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor de educaţie principal 19 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 12.04.2016, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 14.04.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

    Secretarul comisiei de concurs :     –  Bălan Carmen

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.