Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10 noiembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10 noiembrie 2016

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10 noiembrie 2016

Nr.XIV/1574/10.11.2016                                                             Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10 noiembrie 2016, ora 1100, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS /RESPINS
1. Stanef Sorinel Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner 63 puncte ADMIS
2. Matei Liliana Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II 55  puncte ADMIS
3. Negrea Doinița-Luminița Centrul „Sfânta Maria” Reșița asistent medical 36 puncte RESPINS
4. Pîrlică Costică Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II 19 puncte RESPINS
5. Bodăescu Ion Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II 10 puncte RESPINS
6. Miulescu Sorin-Ion Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ABSENT
7. Tulbure Marius-Ionel Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ABSENT

 

  • Afişat astăzi, 10.11.2016, ora 1500, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 15.11.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :

– Marcea Andreia