Centralizator privind rezultatul probei scrise din data de 22.02.2016

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 22 februarie 2016, ora 10:00, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de şofer, tr. I la Centrul ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru /

complex / compartiment

Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Baiaş Marius Pavel Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 37  puncte  RESPINS
2. Adam Florin Adrian Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 7  puncte  RESPINS
3. Mălin Tatian Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 50  puncte  ADMIS
4. Stoican Toma Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 69  puncte  ADMIS
5. Nerghiş Daniel Ion Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 0  puncte RESPINS
6 Deminenco Cosmin-Paul Centrul  „Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 63,5  puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 22.02.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 25.02.2016, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR : – Bălan Carmen

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.