Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 7 septembrie 2015, ora 1000

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 7 septembrie 2015, ora 1000

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 7 septembrie 2015, ora 1000

Operator  nr. 6372

 Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 7 septembrie 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei practice ADMIS / RESPINS
Glodorenco Ana Centrul de Plasamanet „Speranţa” Reşiţa muncitor calificat (bucătar)  ABSENT
Jivan Nelu Cristian Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor calificat (întreţinere)    ABSENT
Melinceanu Emilia Centrul de Plasamanet „Speranţa” Reşiţa muncitor calificat (bucătar)    85   puncte  ADMIS

  • Afişat astăzi, 7.09.2015, ora 15:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 10.09.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.          

SECRETAR :      – Roşeţi Fabian   __________________