Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 27.06.2016

Nr. XIV/653/27.06.2016                                                                           Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 27 iunie 2016, ora 13:00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice ADMIS /RESPINS
1. Manole Marica Centrul „Sfânta Maria”Reșița îngrijitor 60 puncte ADMIS
2. Schintee Marieta-Florica Centrul „Speranța”Reșița îngrijitoare 58 puncte ADMIS
3. Vaida Sorina Centrul „Raisa”Reșița părinte social 56 puncte ADMIS
4. Isac Viorica Centrul „Raisa”Reșița părinte social 42 puncte RESPINS
5. Gună Viorica Centrul „Raisa”Reșița părinte social 38 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 27.06.2016, ora 14:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 30.06.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS II :

– Marcea Andreia

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.