Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 24 august 2017

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 24 august 2017

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 24 august 2017

Nr. XIV/2477/24.08.2017

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 24 august 2017, ora 11.00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice ADMIS /RESPINS
1. Rață Dana Mariana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.IV 83 puncte ADMIS
2. Cocar Cristina Silvana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.III 80 puncte ADMIS
3. Tămaș Doreta Georgeta Centrul „Elena Ardelean” Oravița muncitor calificat (lenjereasă) Tr.II 76 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 24.08.2017, ora 16:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 29.08.2017, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

 

SECRETAR :

– Ungureanu Mariana