Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei practica la concursul organizat în data de 20 mai 2015

Centralizator privind rezultatul probei practica la concursul organizat în data de 20 mai 2015

Nr. XIV/ 1457/20.05.2015                            Operator  nr. 6372 

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 20 mai 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei practice

ADMIS / RESPINS

Zeliscu Georgeta Tamiţa Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa spălătoreasă

ABSENT

Şerban Ana Georgeta Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa îngrijitor

ABSENT

Chincea Ilie Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră

80 puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 20.05.2015, ora 15:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin.

  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 22.05.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR COMISIE  :      – Roşeţi Fabian __________________