Centralizator privind rezultatul probei interviu

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 11 februarie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Marişescu Lavinia-Cosmina Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa infirmieră 95 puncte ADMIS
2. Nicorescu Nicoleta-Ana Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni muncitor calificat (bucătărie), tr. III 85 puncte ADMIS
3. Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare 85 puncte ADMIS
4. Gheju Andrei-Ovidiu Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şofer, tr. I 80 puncte ADMIS
5. Jemănariu Persida Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa spălătoreasă 75 puncte ADMIS
6. Petrovici Ramona-Amelia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa educator 70 puncte ADMIS
7. Glăvan Mariana Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa asistent medical, grad principal 65 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 11.02.2016, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea

 

 

 

 

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.