Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 23 martie 2015, ora 12:30

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 23 martie 2015, ora 12:30

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 23 martie 2015, ora 12:30

Nr. XIV/1223/23.03.2015                 Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de  23 martie 2015, ora 1230, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei interviu

ADMIS / RESPINS

1

STANCU IULIANA Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița

Şef centru

85 puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 23 martie 2015, ora 13.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :      – Bălan Carmen Mihaela