Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 15 noiembrie 2016

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 15 noiembrie 2016

Nr.XIV/1583/15.11.2016                                                                   Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 15 noiembrie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Stanef  Sorinel Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner 55 puncte ADMIS
2. Matei Liliana Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II 51 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 15.11.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea