Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 15 noiembrie 2016

Nr.XIV/1583/15.11.2016                                                                   Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 15 noiembrie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Stanef  Sorinel Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner 55 puncte ADMIS
2. Matei Liliana Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II 51 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 15.11.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.