Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 11 februarie 2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 11 februarie 2015

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu  probă organizată în cadrul concursului din data de  11 februarie 2015, ora 14.00-17.00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS /RESPINS
1 BÎRCU PETRE STEFAN Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Maria” Reşiţa Supraveghetor de noapte 65  puncte   ADMIS
2 VOIN MARIETA VICTORITA Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Instructor de educație 52puncte   ADMIS
3 BĂLAN CLAUDIUS ELLISON Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Paznic 60puncte   ADMIS
4 DALEA IOAN Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeș Portar  55  puncte   ADMIS
5 CHERBA COMȘA AURORA DANIELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 56  puncte   ADMIS
6 MÂRZA MARIA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră 60  puncte   ADMIS
7 MOZORU MARIA ADELA Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Infirmieră  55 puncte   ADMIS
8 ADOBROAEI SAMUEL IOAN Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița Muncitor necalificat 53 puncte   ADMIS
9 BOGDAN ELENA Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Îngrijitor 52   puncte   ADMIS
10 GHEORGHEVICI ANIȘOARA ADINA Centrul de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni Părinte social 54  puncte   ADMIS
  • Afişat astăzi , 11 februarie 2015 , ora 00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

SECRETARUL   COMISIEI DE CONCURS :       – Bălan Carmen Mihaela