Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 04.04.2016, ora 12:00

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 04.04.2016, ora 12:00

Nr. XIV/391/04.04.2016

 

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 04 aprilie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de medic/medic specialist/medic primar din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                           Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Robciu Virgil Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/

medic primar

75 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 04.04.2016, ora 12:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea