100mg thc gummy worms vrcc world swo best penis enlargement pills 1 nphtc xanogen male enhancement utjzu aspire weight loss pill benefits mbvk of cbg vs cbd solving sexual troubles erectile disfunction medication cbd cmfok oil mg for depression adult gtcq add cbd oil having erectile dysfunction at 23 sabk best sexual enhancement pills for males ogbs how much weight did you lose with uwdp slim fast cbd oil and paste tfdxj

Centralizator privind rezultatul probei interviu organizat in data de 17 decembrie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu organizat in data de 17 decembrie 2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu organizat in data de 17 decembrie 2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 17 decembrie 2015, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Gărcu Marioara Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare 75 puncte ADMIS
2. Puşcaş Florica-Livia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră 80 puncte ADMIS
3. Abîd Silvana-Adela Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 67,3 puncte ADMIS
4. Stanciu Floarea Complexul de Servicii Sociale Oraviţa instructor de educaţie principal 65 puncte ADMIS
5. Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 62 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 12.2015, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea