Centralizator privind rezultatul probei interviu organizat in data de 17 decembrie 2015

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de 17 decembrie 2015, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Gărcu Marioara Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare 75 puncte ADMIS
2. Puşcaş Florica-Livia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră 80 puncte ADMIS
3. Abîd Silvana-Adela Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 67,3 puncte ADMIS
4. Stanciu Floarea Complexul de Servicii Sociale Oraviţa instructor de educaţie principal 65 puncte ADMIS
5. Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 62 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 12.2015, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea

 

 

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.