Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 27_mai 2015,

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 27_mai 2015,

Nr. XIV/1477/27.05.2015                        Operator  nr. 6372 

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în  data de 27_mai 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul I din anul 2015 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu /
centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală în care promovează

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei practice

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

Ulmanu Aurica C.I.A. Oraviţa inspector de specialitate gr. I

65 puncte

65 puncte

ADMIS

Cehan Cătălin C.I.A. Oraviţa masor principal

75 puncte

75 puncte

ADMIS

Albai Ion C.P. „Speranţa” Reşiţa Instructor de educaţie principal

55 puncte

55 puncte

ADMIS

Petrescu Elena C.P. „Speranţa” Reşiţa Muncitor calificat (bucătărie), tr.II

60 puncte

60 puncte

ADMIS

Fiat Maria C.P. „ Casa Noastră” Zăgujeni Muncitor calificat (bucătărie), tr.I

60 puncte

60 puncte

ADMIS

             

  • Afişat astăzi, 27.05.2015, ora 13.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor .

                    SECRETARUL COMISIEI DE EXAMINARE :  –  Bălan Carmen __________________