Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 28 iulie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 28 iulie 2015

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 28 iulie 2015

Nr.XIV/2384/28.07.2015                                           Operator nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 28 iulie 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul probei scrise Rezultatul probei practică Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS / RESPINS
1 Bosioc Georgiana-Larisa Serviciul de Adopţii şi Postadopţii Psiholog practicant 72 puncte 72 puncte ADMIS
2. Vasile Delia Mirela Serviciul Secretariat Comisii Inspector de specialitate, gradul II 74 puncte 74 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 28.07.2015, ora 1315 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 

SECRETAR : – Roşeţi Fabian __________________