CENTRALIZATOR privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  >  Uncategorized   >  CENTRALIZATOR privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

CENTRALIZATOR privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/2570/21.09.2017                                                                                                                

CENTRALIZATOR

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie  2017  (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctajul probei interviu Punctaj

final

(însumarea punctajelor)

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

      Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Aseistență Socială și Incluziune Socială
1.  Zlatar Mirabela lelea 60 puncte 90 puncte 150 puncte ADMIS
        Compartimentul  Asistență și Protecție Rezidențială pentru persoane Vârstnice și Persoane fărăAdăpost
1. Murgu Ramona Claudia 56,17  puncte 60 puncte 116,17 puncte ADMIS
    Compartimentul  Control Intern Managerial
1. Paliu Ana-Maria 53,33  puncte 65 puncte 118,33 puncte ADMIS
  Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială
1. Cristescu Călina 95 puncte 81,66 puncte 176,66 puncte ADMIS
2. Bojan Anca Veronica 76 puncte 81,66 puncte 157,66 puncte ADMIS

Secretar comisia de concurs :  – Ungureanu Mariana