Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 21 şi 24 martie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 21 şi 24 martie 2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 21 şi 24 martie 2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 21 şi 24 martie 2016, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1. Blejan Ana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gradul IA 84,8 puncte ADMIS
2. Preda Paula Centrul „Nera” Oraviţa educator, gr. principal 79,8 puncte ADMIS
3. Bera Sebastian Centrul „Nera” Oraviţa muncitor calificat (întreţinere) 69,65 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 24.03.2016, ora 15:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare

SECRETAR :          Marcea Andreia