Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 15 şi 17 decembrie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 15 şi 17 decembrie 2015

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 15 şi 17 decembrie 2015

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 15 şi 17 decembrie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final ADMIS /  RESPINS
1 Gărcu Marioara Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare 80 puncte ADMIS
2 Puşcaş Florica Livia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră 77,5 puncte ADMIS
3 Abîd Silvia-Adela Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 63,6, puncte ADMIS
4 Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa infirmieră 59 puncte RESPINS
5 Stanciu Floarea Complexul de Servicii Sociale Oraviţa instrctor de educaţie principal 57,5 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 17.12.2015, ora 14:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETAR :

– Marcea Andreia