Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat in data de 25 mai 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat in data de 25 mai 2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat in data de 25 mai 2016

Nr . XIV/548/25.05.2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 25 mai 2016, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                Nrcrt Numele şi prenumele

candidatu

lui

Denumire direcţie/ serviciu/ centru/ complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice Rezultatul probei interviu Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
 

1

 

Bîrdac Liliana Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social 65  puncte  63 puncte 64  puncte ADMIS
 

2

 

Lengyel Iulica Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social 65  puncte  63 puncte 64  puncte ADMIS
 

3

 

Stanciu Ionuț Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social 65  puncte 65  puncte 65  puncte ADMIS
 

4

 

 

Negru Ana Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social 65  puncte 65  puncte 65  puncte ADMIS
5 Cojocariu Veronica-Aurelia

 

Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ABSENT ABSENT RESPINS
                  Nr crt Numele şi prenumele

candidatu

lui

Denumire direcţie/ serviciu/ centru/ complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise Rezultatul

probei interviu

Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1 Petraru Bogdan

 

Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor de educatie principal ABSENT ABSENT RESPINS
  • Afişat astăzi, 25 mai 2016, ora 16:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

     SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :  Bălan Carmen _____________