Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba practică)

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 20 mai 2015 (proba practică)

   Nr. XIV/1468/22.05.2015             Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de  20 mai 2015 (proba practică) şi 22 mai 2015 (proba interviu), pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatul probei practice

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe)

ADMIS/ RESPINS

Chincea Ilie Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa infirmieră

80 puncte

75 puncte

77,5 puncte

 ADMIS

      

  • Afişat astăzi, 22 mai 2015, ora 13:05 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului final.

 

SECRETARUL COMISIEI :      – Roşeţi Fabian __________________