Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de 04.05.2016

Nr.XIV/499/04.05.2016                                                                             Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 04 mai 2016, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1. Şalariu Daniela Centrul „Raisa” Reşiţa şef centru 84 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 04.05.2016, ora 16:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETAR :

Marcea Andreia

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.