Centralizator privind rezultatul final al concursului din data de 22-25.02.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului din data de 22-25.02.2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului din data de 22-25.02.2016

Nr.XIV/198/25.02.2016                                                                                   Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data 22 şi 25 februarie 2016, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS /   RESPINS
1. Mălin Tatian Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I   50  puncte

 

  70  puncte 60  puncte ADMIS
2. Stoican Toma Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I  69  puncte

 

  70  puncte 69,5  puncte ADMIS
3. Deminenco Cosmin-Paul Centrul ”Speranţa” Reşiţa şofer, tr. I 63,5 puncte

 

ABSENT RESPINS
  • Afişat astăzi, 25.02.2016, ora 14:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS :  Bălan Carmen