Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind proba practică la concursul organizat în data de 08.02.2016

Centralizator privind proba practică la concursul organizat în data de 08.02.2016

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 08 februarie 2016, ora 1300, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei practice ADMIS /  RESPINS
1. Marişescu Lavinia-Cosmina Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa infirmieră 90 puncte ADMIS
2. Torz Adelina-Elena Complexul de Servicii Sociale Oraviţa îngrijitoare 75 puncte ADMIS
3. Jemănariu Persida Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa spălătoreasă 70 puncte ADMIS
4. Nicorescu Nicoleta-Ana Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni muncitor calificat (bucătărie), tr. III 70 puncte ADMIS
5. Vuc Traian Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa infirmieră 30 puncte RESPINS
6. Cîrpaci Darius Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa spălătoreasă 25 puncte RESPINS

 

  • Afişat astăzi, 08.02.2016, ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 11.02.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :

– Marcea Andreia