Centralizator final – examen promovare 25.11.2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator final – examen promovare 25.11.2015

Centralizator final – examen promovare 25.11.2015

Centralizator privind rezultatul final

al examenului organizat în 25 noiembrie 2015, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul II din anul 2015 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul probei scrise Rezultatul probei practice Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS /  RESPINS
1 Mita Elisabeta Cristina Serviciul de Adopţii şi Postadopţii Psiholog specialist 80,75 puncte 80,75 puncte  ADMIS
2. Bîrţu Bianca Alexandra Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi Psiholog specialist 80,5 puncte 80,5 puncte ADMIS
3. Trică Elisaveta Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa Muncitor calificat (lenjerie), tr. I 80 puncte 80 puncte ADMIS
4. Viaşu Florentina Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Inspector de specialitate, gr. I A 78,75 puncte 78,75 puncte ADMIS
5. Jigmon Amalia Maria Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap Inspector de specialitate, gr. I A 75,2 puncte 75,2 puncte ADMIS
6. Popescu Gabriela Doina Complexul de Servicii Sociale Reşiţa Inspector de specialitate, gr. I A 75 puncte 75 puncte ADMIS
7. Pauliuc Ana Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap Referent, tr. I A 70,5 puncte 70,5 puncte ADMIS
8. Drăgoi Elena Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni Inspector de specialitate, gr. I A 70,1 puncte 70,1 puncte ADMIS
9. Drăgoi Elena Neli Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni Inspector de specialitate, gr. I A 70,1 puncte 70,1 puncte ADMIS
10. Gavagina Ionela Lucia Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap Inspector de specialitate, gr. I 70 puncte 70 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 25 noiembrie 2015, ora 14:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

SECRETAR :      – Roşeţi Fabian