Archive for the Category » Rapoarte de Activitate «

RAPORT DE ACTIVITATE AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA PE ANUL 2016

Nr. 357/ 03.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA

PE ANUL  2016

 

Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în municipiul Reşiţa,  Aleea Buziaş nr. 6A, tel/fax 0255/226726, e-mail: css_sfantamariaresita@yahoo.com. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ„

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CENTRUL „BUNAVESTIRE” CARANSEBEŞ

Mun. Caransebeş,str. Spitalului, nr. 8, cod 325400

Tel/fax: 0255/513354

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

       Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş-Severin, având sediul în Municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 8, tel./fax 0255/513354, judeţul Caraş – Severin.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

R O M Â N I A JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI .
mun Reşiţa, al.  Trei Ape, Nr. 4, cod. 320190
tel.: 0255/224302, fax: 0255/217048, e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

***********************************************************************************************************************

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,al Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severinşi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Centrul ,,Elena Ardelean” Oraviţa Orș.Oravița, str.Valea Minerimor , nr 35-36, cod.325600 Tel: 0255/572074; fax: 0255.572074; e-mail: e.centruloravita@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

           În anul 2015, Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița ( în prezent Centrul Elena  Ardelean ),  a avut ca obiectiv asigurarea condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare, şi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport activitate 2014

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate 2013

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate 2006

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2006 – 31.12.2006 

  1.   Consideraţii generale

          Create ca structuri de specialitate, la nivel judeţean, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au desfăşurat, pe parcursul anului 2006, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate 2007

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
pe perioada 01.01.2007 – 31.12.2007

1.  Consideraţii generale

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin,  au desfăşurat, pe parcursul anului 2007, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate 2008

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 

  1. Consideraţii generale

Create ca structuri de specialitate, la nivel judeţean, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au desfăşurat, pe parcursul anului 2008, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off