Archive for the Category » Rapoarte de Activitate «

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off
Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off
Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off
Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off
Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off
Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

Nr. 4589/08.02.2017

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016       

  1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA PE ANUL 2016

Nr. 1177/18.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL

CENTRULUI  „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA

PE ANUL 2016

În anul 2016 Centrul Elena Ardelean Oravița a avut ca obiectiv asigurarea condiþiilor unei vieþi individuale ºi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare ºi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA PE ANUL 2016

Nr. 357/ 03.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA

PE ANUL  2016

 

Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în municipiul Reşiţa,  Aleea Buziaş nr. 6A, tel/fax 0255/226726, e-mail: css_sfantamariaresita@yahoo.com. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ„

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CENTRUL „BUNAVESTIRE” CARANSEBEŞ

Mun. Caransebeş,str. Spitalului, nr. 8, cod 325400

Tel/fax: 0255/513354

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

       Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş-Severin, având sediul în Municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 8, tel./fax 0255/513354, judeţul Caraş – Severin.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off