Anuntut pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anuntut pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Anuntut pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr.XIV/2058/27.10.2014                       Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  10 şi 12 decembrie 2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  10 şi 12 decembrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 post de instructor de educaţie la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 2 posturi de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de şofer, treapta I la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş ;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.I la Serviciul Secretariat Comisii.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de supraveghetor de noapte, infirmieră şi îngrijitor – studii generale/medii şi vechime în muncă – minim 6 luni;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu diplomă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.I  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet conducător auto categoria B şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte, infirmieră şi îngrijitor este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.
 5. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gradul I este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  10.11.2014

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 10.12.2014, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 12.12.2014, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.