Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt recrutare functii contractuale 11-14.04.2016

Anunt recrutare functii contractuale 11-14.04.2016

Nr.XIV/297/18.03.2016                                                                                   Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 11 şi 14 aprilie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 11 şi 14 martie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de asistent medical principal la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de asistent medical la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de magaziner la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de supraveghetor de noapte la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (întreţinere), tr.III la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa.
 • 1 post vacant de psiholog specialist la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de instructor de educaţie principal la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (întreţinere), tr.II la Centrul „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (fochist), tr.I la Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor.

 – Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

 – Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, examen de grad specialist şi vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani;

    –   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3,6 luni;

 – Pentru  funcţia contractuale de execuţie vacante de supraveghetor de noapte – studii generale/medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

  –  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat (întreţinere + fochist) – studii generale/medii, curs de calificare de electrician/instalator tehnico-sanitare/lăcătuş mecanic şi vechime în muncă minim 3 ani şi 6 luni.

  – Pentru funcţia de magaziner- studii medii, vechime în muncă – minim 6 luni şi vârsta minimă 21 ani;

          Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru asistent medical principal, asistent medical, psiholog specialist magaziner, instructor de educaţie principal, supraveghetor de noapte;
 • probă practică pentru muncitor calificat (întreţinere şi fochist);
 • interviu pentru toate posturile pentru care se organizează concursul;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;
 5. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii” , Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă instructor de educaţie principal este  următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi Completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de magaziner  este următoarea:

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte  este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de magaziner  este următoarea:

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  31.03.2016

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 11.04.2016, ora 1000, proba practică în data de 11.04.2016, ora 1330,  interviul  în data de 14.04.2016, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                SEF SERVICIU,                                                  Ana Vasile                                                            Elena Grindeanu