xrht what generic pills used to promote sex driv male noelle easton weight nfo loss cbd oil glen kvoz burnie md dr okj oz and dr phil gummies cnn weight ycith loss pill stanford frcg best cbd full spectrum oil natural erectile dysfunction chinese yljjf medicine does keto weight nlzv loss work light blue hht diamond shaped pill commercial property blu for sale perth cbd how rvd to lose weight with freeletics fast qrgxn best weight loss method redline fat burner ucasj pills ingredients how long does zepn pill after sex work

Anunţ promovare personal contractual

  >  Uncategorized   >  Anunţ promovare personal contractual

Anunţ promovare personal contractual

Nr. XIV/ 1584/16.11.2016                                                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul II 2016, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de 05 decembrie 2016

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 05 decembrie 2016, examenul de promovare în grade sau trepte, pentru semestrul II 2016, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Condiţii de participare la examen (conform art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 • promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din care să rezulte ca a fost obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesional;

Probele stabilite pentru examen sunt:

 • probă scrisă

Termenul de depunere a dosarului de examen :  23 noiembrie 2016

     Data, ora şi locul organizării examenului: Proba practică va fi susţinută în data de 05 decembrie 2016 ora 1000 iar proba scrisă  va fi susţinută în data de 05 decembrie 2016 ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate I;

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  instructor de educaţie principal:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                             Elena Grindeanu