Anunț privind susținerea probei interviu la concursul din data de 18 septembrie 2017

Nr. XIV/2566/20.09.2017

Anunț

       Având în vedere prevederile  HG 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele:

-candidații declarați „admis” la  concursul organizat în data de 18 septembrie 2017 ( proba scrisă), vor susține proba interviu  în data de 20.09.2017 la ora 11:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș- Severin.

 

Secretar comisie concurs

Ungureanu Mariana

 

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.