athlete owned cbd oil rieaq company big sale edibles near me stretching cocks max erection pills what is the best nkx cbd to thc ratio for pain best male libido pills penis growth streth probiotic help lose weight dffgd safe natural eks diet pills atr valerian cream for arthritis what is the benefit vxdxn of intermittent fasting cbd for inflammation topical vs oral uudy keoni cbd gummies for endo diabetes

Anunt pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Anunt pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr. XIV/ 2093/31.10.2014                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  16 şi 18 decembrie 2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  16 şi 18 decembrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • 1 post de instructor de educaţie la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de consilier, grad IA la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.I laComplexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.II la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa :
 • 1 post de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 2 posturi de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1educator (instructor de terapie ocupaţională) grad principal la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 1 post de infirmieră la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 2 posturi de îngrijitoare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de instructor de educatie principal şi educator principal- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 4 ani;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitoare, îngrijitor şi infirmieră– studii generale/medii şi vechime în muncă – minim 6 luni;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minim 1 an;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.I studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor – 4 ani;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.II studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor –1an;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de consilier, gr.I A – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială şi vechime în specialitatea studiilor – 7 ani;

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie, instructor de educaţie principal şi educator este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de îngrijitoare, infirmieră şi îngrijitor este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011Legea asistenţei sociale;
 3. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 4. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de consilier,gr.IA, inspector de specialitate, gradul I şi inspector de specialitate, gradul II este următoarea:

 

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  13.11.2014

 

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

 

              Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

             

     Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 16.12.2014, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 18.12.2014, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.