Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Anunt pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr. XIV/ 2093/31.10.2014                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  16 şi 18 decembrie 2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  16 şi 18 decembrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • 1 post de instructor de educaţie la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de consilier, grad IA la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.I laComplexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.II la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa :
 • 1 post de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 2 posturi de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1educator (instructor de terapie ocupaţională) grad principal la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 1 post de infirmieră la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 2 posturi de îngrijitoare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de instructor de educatie principal şi educator principal- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 4 ani;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitoare, îngrijitor şi infirmieră– studii generale/medii şi vechime în muncă – minim 6 luni;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minim 1 an;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.I studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor – 4 ani;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.II studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor –1an;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de consilier, gr.I A – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială şi vechime în specialitatea studiilor – 7 ani;

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie, instructor de educaţie principal şi educator este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de îngrijitoare, infirmieră şi îngrijitor este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011Legea asistenţei sociale;
 3. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 4. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de consilier,gr.IA, inspector de specialitate, gradul I şi inspector de specialitate, gradul II este următoarea:

 

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

 

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  13.11.2014

 

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

 

              Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

             

     Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 16.12.2014, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 18.12.2014, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.