Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Anunt ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr. XIV/ 1877/24.09.2014                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 5 şi 7 noiembrie 2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 5 şi 7 noiembrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale „ Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;

Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitor şi supraveghetor de noapte – studii generale sau medii şi vechime în muncă- minim 6 luni;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor şi supraveghetor de noapte este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 08.10. 2014

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

             Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.       

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 05.11.2014, ora 1000 respectiv, interviul în data de 07.11.2014, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.