Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concurs recrutare functii publice 14-17 martie 2016

Anunt concurs recrutare functii publice 14-17 martie 2016

Nr. XIV/ 155/ 12.02.2016

 

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 14 şi 17 martie 2016, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

 • 2 funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contencios;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I,grad profesional principal la Serviciul Contencios;
 • 3 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Plasamente în Familie;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Plasamente în Familie;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Tehnic şi Administrativ;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Rezidenţial;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Telefonul Copilului;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice pentru:

1 Serviciul Contencios:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 9 ani pentru consilier juridic superior, respectiv, – minim 5 ani pentru consilier juridic principal;

 1. Serviciul de Asistenţă Maternală, Compartimentul Plasamente în Familie, Compartimentul Rezidenţial, Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap, Serviciul Telefonul Copilului şi Compartimentul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 9 ani pentru inspector superior, respectiv, – minim 5 ani pentru inspector principal,  inspectorul debutant nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

 1. Serviciul Resurse Umane:                                                                                                                                 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 9 ani pentru inspector superior, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 1 an pentru consilier asistent;
 1. Serviciul Tehnic şi Administrativ:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, pentru inspector debutant.

 1. Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 5 ani  pentru inspector principal, inspectorul debutant nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

 1. Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor administrative pentru inspector debutant;

Pentru toate funcţiile enumerate sunt necesare cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic superior şi consilier juridic principal:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicat, Cartea II-a Despre familie, Titlul III, Titlul IV, Titlul V;
 7. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 5. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 6. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind mamagementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 7. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant şi inspector principal la Compartimentul Plasamente în Familie, inspector debutant la Compartimentul Rezidenţial:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 5. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap inspector principal şi inspector debutant la Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Serviciul Telefonul Copilului

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului  (Anexa nr.1)
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant  şi inspector superior la Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant  la Serviciul  Tehnic şi Administrativ;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier asistent şi inspector superior din cadrul Serviciului Resurse Umane este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. G nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Tematica pentru proba suplimentară, Manual E.C.D.L complet:

 • concepte de bază ale tehnologiei informatiei(IT)
 • utilizarea computerului şi organizarea fişierelor;
 • procesare de text;
 • calcul tabelar;
 • bază de date;
 • prezentări

Înaintea probei scrise, candidaţii vor susţine o probă suplimentară, care se va desfăşura în data de 10 martie 2016 ora 900, constînd în testarea cunoştinţelor de operare PC- nivel mediu, care va fi eliminatorie.

Data, ora şi locul organizării concursului: – proba scrisă în data de 14 martie 2016 ora 1000, interviul în data de 17 martie 2016 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

–  copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată, aici .
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aici 1;

-curriculum-vitae, aici 2.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU,                                       Ana Vasile                                                                         Elena Grindeanu