Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  ANUNŢ concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

Nr. XIV/1676/02.07.2015                    Operator nr. 6372

 

ANUNŢ

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 03 şi 05 august 2015, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Plasamente în Familie;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Urgenţă;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante va fi organizat în data de  03 şi 05 august 2015.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

 • Condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială.

Bibliografia pentru funcţiile  publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală, a Compartimentului Plasamente în Familie și a Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

Bibliografia pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap şi a Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Urgenţă este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului (Anexa nr.1)
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 03.08.2015, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 05.08.2015, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  22.07.2015, ora 1500.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • copia actului de identitate;
  – formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat

activităţi de poliţie  politică;

– curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.