Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunţ concurs 27.06.2016

Anunţ concurs 27.06.2016

Nr. XIV/  602 /03.06.2016                                                            Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 27 şi 30 iunie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 27 şi 30 iunie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 •  1 post vacant de psiholog stagiar la Serviciul Telefonul Copilului;
 • 1 post vacant de asistent medical la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 3 posturi vacante de părinte social la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de supraveghetor de noapte la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de asistent medical principal la Centrul „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de îngrijitoare la Centrul „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de asistent medical principal la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de asistent medical la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de magaziner la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de îngrijitor la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de kinetoterapeut la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa.
 • 1 post vacant de psiholog specialist la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de pedagog de recuperare debutant la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de psihopedagog la Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de educator la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de instructor de ergoterapie la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de psiholog practicant la Centrul „Nera” Oraviţa;
 • 1 post vacant de instructor de educaţie la Centrul „Nera” Oraviţa

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, examen de grad specialist şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 4 ani;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu diplomă        de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, 1 an vechime ca psiholog stagiar;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor.

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie  şi instructor de ergoterapie – studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minim – 6 luni;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psihopedagog  – studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie sau sociopsihopedagogie şi vechime în  specialitate minin 6 luni;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator ( specializat, animator socio-educativ)–  studii postliceale şi vechime în muncă –minim  6 luni;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de pedagog de recuperare debutant  – studii postliceale  pedagogice absolvite cu diplomă;

–  Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de părinte social, supraveghetor de noapte, îngrijitoare şi îngrijitor – studii generale/medii şi vechime în  muncă –  minim 6 luni;

–  Pentru funcţia de magaziner- studii medii, vechime în muncă – minim 6 luni şi vârsta minimă 21 ani;

 Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru psiholog, asistent medical, kinetoterapeut, psihopedagog, pedagog de recuperare, educator, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, supraveghetor de noapte şi magaziner;
 • probă practică pentru părinte social, îngrijitoare, îngrijitor;
 • interviu pentru toate posturile pentru care se organizează concursul;

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 1. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;
 2. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”, Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist, psiholog practicant şi psiholog stagiar este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);       Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psihopedagog este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.
 4. Mihaela Corina Ţuţu – Psihologia personalităţii , Ediţia a VI-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,     Bucureşti,2008.
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

1.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu       modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 292/2011Legea asistenţei sociale;
 2. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 3. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia   Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă instructor de educaţie, instructor de ergoterapie şi pedagog de recuperare debutant este  următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi      completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator este următoarea:

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul    2008, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

3.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte  este următoarea:

 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de magaziner  este următoarea:

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  16.06.2016, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 4. Cazier judiciar;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 6. Curriculum-vitae;
 7. Aviz psihologic

Copiile actelelor din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă  va fi susţinută în data de 27.06.2016, ora 1000, proba practică în data de  27.06.2016, ora 13 00 ,respectiv, interviul,  în data de 30.06.2016, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                                Elena Grindeanu