Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concurs 19 şi 21 ianuarie 2015

Anunt concurs 19 şi 21 ianuarie 2015

Nr. XIV/ 2350 /18.12.2014

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 19 şi 21 ianuarie 2015, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Adopţii şi Postadopţii;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială.

Bibliografie pentru funcţia  publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 7. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată;
 5. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii;

 1. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap şi a Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;
 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 3. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 4. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 19.01.2015, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 21.01.2015, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  08.01. 2015, ora 1500.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • copia actului de identitate;
  – formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  – cazierul judiciar ;
  – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

– curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.