Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ„

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CENTRUL „BUNAVESTIRE” CARANSEBEŞ

Mun. Caransebeş,str. Spitalului, nr. 8, cod 325400

Tel/fax: 0255/513354

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

       Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş-Severin, având sediul în Municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 8, tel./fax 0255/513354, judeţul Caraş – Severin.


Centrul este compus din patru module:

  1. – modulul centru de plasament pentru copiii cu dizabilităţi.
  2. – modulul recuperare/ reabilitare.
  3. – modulul garsoniere.
  4. – modulul centru de îngrijire şi asistenţă.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş sunt următoarele:

–  respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

–  asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

–  asigurarea dreptului de a alege;

–  abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

–  participarea persoanelor beneficiare;

–  cooperarea şi parteneriatul;

–  recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

–  abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

–  orientarea pe rezultate

–  îmbunătăţire continuă a calităţii;

–  combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare,  în cadrul Centrului.

Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş are următoarele obiective de dezvoltare instituţională:

– să acorde servicii în acord cu prevederile Standardelor Minime Obligatorii şi să respecte prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi.

– menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi,

– sprijinirea pregătirii şcolare,

– educaţie pentru viaţă,

– orientare profesională şi calificarea tinerilor şi adulţilor beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul.

Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate destinate grupurilor de beneficiari, respectiv:

–  asistenţă medicală;

–  suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;

–  recuperare, reabilitare;

–  educare;

–  socializare şi petrecerea timpului liber;

–  reintegrare familială şi comunitară.

Pe parcursul anului 2015 am avut  o bună colaborare cu organele de poliţie din municipiile Caransebeş, şi Reşiţa, Şcoala Specială Caransebeş, Primăria Caransebeş, Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, precum şi cu celelalte instituţii rezidenţiale care aparţin de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, şi D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin.

Din punct de vedere al activităţilor recreative şi de socializare, menţionăm că au fost sărbătorite zilele de naştere ale beneficiarilor lunar, au fost organizate picnicuri în aer liber, o parte din beneficiarii centrului participând la tabere organizate în staţiunea Eforie Nord şi localitatea Milcoveni din judeţul Caraş-Severin.

Pe parcursul anului am fost vizitaţi periodic de grupuri de voluntari ai Episcopiei Caransebeşului care au desfăşurat jocuri şi dansuri împreună cu beneficiarii centrului.

Beneficiarii centrului au participat la competiţii sportive, precum Cupa „Speranţa” la fotbal organizată în municipiul Reşiţa, şi alte competiţii sportive organizate în cadrul Şcolii Speciale Gimnaziale Caransebeş. În anul 2015 am avut doi beneficiari înscrişi la cluburi sportive, de lupte libere şi volei, care au participat la rândul lor la concursuri sportive.

Referitor la comportamentul beneficiarilor, menţionăm că am avut dificultăţi cu o parte dintre aceştia, datorită plecării voluntare a acestora din centru fără bilet de voie,şi nerevenirii din  proprie iniţiativă, dar conform procedurilor am sesizat organele de poliţie, iar aceştia au fost găsiţi în cel mai scurt timp, existând un singur caz, în care beneficiarul nu a fost găsit până la sfârşitul anului. Tot în instituţia noastră  au existat un grup de beneficiari minori cu probleme grave de comportament, care au săvârşit mai multe infracţiuni de furt, fiind anchetaţi, şi pentru care Judecătoria Caransebeş au emis Sentinţe Penale, prin care aceştia au primit măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de timp. O altă problemă gravă ridicată de aceştia a fost consumul de substanţe cu efect halucinogen, dar în urma unor acţiuni realizate în colaborare cu alte organizaţii specializate, am restrâns grupul celor care consumă astfel de substanţe.

Pe parte administrativă menţionăm că un eveniment deosebit este începerea acţiunii de reabilitare totală a centrului în luna aprilie cu renovarea blocului alimentar al unităţii, iar în luna octombrie s-au demarat lucrările de renovare ale celorlalte clădiri din componenţa Centrului „Bunavestire” Caransebeş, inclusiv corpul destinat găzduirii şi spaţiul administrativ, astfel beneficiarii centrului au fost transferaţi cu decizie, dispoziţie şi protocol de preluare la alte centre de profil din judeţ , sau de pe raza municipiului Caransebeş. Lucrările de renovare nefiind finalizate, vor continua şi pe parcursul anului 2016.