Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  A N U N Ţ privind concursul organizat în zilele de 07 şi 10 septembrie 2015

A N U N Ţ privind concursul organizat în zilele de 07 şi 10 septembrie 2015

Nr. XIV/  2808 /17.08.2015                        Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 07 şi 10 septembrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 07 şi 10 septembrie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1post de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de educator (specializat,animator socio-educativ)  la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de educator  la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de muncitor calificat (intreţinere) la Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de educator(specializat) grad principal la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de instructor de educaţie, grad  principal la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de muncitor calificat ( bucătar) , tr.IV, la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de muncitor calificat ( bucătar), tr.III, la Centrul de Plasament „ Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

Condiţiile de participare la concurs:

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minin 1 an;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator şi educator ( specializat, animator socio-educativ) CSS „Sfânta Maria” Reşiţa – studii postliceale şi vechime în muncă –minim  6 luni;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator ( specializat) , grad principal – CSS „Bunavestire” Caransebeş – studii superioare  şi vechime în muncă –minim  3 ani şi  6 luni;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu diplomă,  vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite  cu                 diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3,6 luni;

– Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de supraveghetor de noapte,  ingrijitor, infirmieră şi părinte                social – studii generale/medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

– Pentru funcţiile de muncitor calificat (bucătărie)- studii generale/medii , curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă – minim 3 ani şi 6 luni

– Pentru funcţia de muncitor calificat (intretinere)- studii generale/medii , vechime în muncă – minim 6 luni

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
 • Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa,  Bucureşti 1999;
 • Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981, pag 9-23; 116-120; 423-428;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

1.    Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;

2.  Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.
 • C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”  Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator, educator (specializat, animator socio-educativ), educator (specializat) principal  şi  instructor de educaţie principal este următoarea:

  •   Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi

completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;

 •   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile

publice;

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte  este următoarea:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi

completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  31.08.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 • Aviz psihologic;
 • Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă şi proba practică va fi susţinută în data de 07.09.2015, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 10.09.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV   SEF SERVICIU
 Ana Vasile    Elena Grindeanu