Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  A N U N Ţ privind concursul organizat în data de 22 şi 24 iunie 2015

A N U N Ţ privind concursul organizat în data de 22 şi 24 iunie 2015

Nr. XIV/  1511 /02.06.2015               Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  22 şi 24 iunie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 22 şi 24 iunie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post de asistent medical principal Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal şi 5 ani  vechime ca asistent medical.

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal – studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 4 ani şi  6 luni;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte –  minim 6 luni;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.
 2. C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de supraveghetor de noapte  este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 15.06.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 22.06.2015, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 24.06.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.