Uncategorized

  >  Uncategorized (Page 16)

Nr. XIV/ 24/ 13.01.2016                                               Operator  nr. 6372    

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 13.01.2016, ora 16.00, la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi  completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate  ale probei interviu: