PROIECTE

  >  PROIECTE

Id 127 169 ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

         Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod MySMIS 127169, este derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară.  Acordul de Parteneriat a fost semnat de catre liderul de proiect (ANPDCA) împreuna cu  cu cei  47 de parteneri având ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor parţilor, contribuţia financiară a fiecărei părţi la bugetul proiectului,precum şi a responsabilitaţilor ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Team – UP: Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor, care este depus in Programului Operţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socialăşi combaterea sărăciei, Prioritatea de investişie 9.iv: Creşterea accesului la serviciile accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusive asistenţă medical şi servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operaţiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numarului de copii  şi tineri plasaţi în Instituţii prin extinderea şi profesionalizarea reţelei de asistenţă maternală.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 08.11.2018 între Ministerul Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman si  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în calitate de lider de proiect în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri din ţară, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”.

Prin intermediul proiectului, până la sfârşitul anului 2023, actuala reţea de asistenţă maternală va fi extinsă cu aproximativ 4000 de persoane şi 15.000 de asistenţi maternali din sistem vor beneficia de formare profesională continuă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin este Partener nr.38 in proiect, iar prin intermediul proiectului, instituţia noastră va dezvolta reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul judeţului Caraş-Severin. Prin acest proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata salariilor asistenţilor maternali profesionişti pentru perioada 2014-2018, precum şi decontarea, prin proiect, a salariilor asistenţilor maternali profesionişti pe care DGASPC Caraș-Severin estimează să-i angajeze, în număr de 20 persoane pe an, în perioada 2019-2023, în total 100 de asistenţi maternali profesionişti”,
Durata contractului este de 5 ani, valoarea acestuia pentru DGASPC Caras – Severin este de 78.287.898,85 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean este de 2% în valoare de 1.565.765,85 lei

 

 

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a lansat Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Prin acest Proiect vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională.

Contractul de finantare pentru PROIECTUL “VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA” a fost semnat în data de 4 martie 2019, la Guvern, de către ministrul fondurilor europene, și secretarul de stat al ANES. Proiectul are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare.

Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrii sociale.

Astfel, prin serviciile furnizate victimele vor putea beneficia de suport instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția a victimelor violenței domestice.

Mai precis, se va crea posibilitatea mobilității acestora în cadrul rețelei naționale în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).

Bugetul total al proiectului este de 51.080.675,28 lei, din care:

 

– Liderul de parteneriat (Partener 1 – ANES) –3.319.468,08 lei ;

– partener 13 –  (DGASPC Caras-Severin) –1.137.171,60 lei

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului aferentă DGASPC Caraș-Severin, în calitate de Partener 13, la acest proiect este de 0.045%, respectiv 22.743,43 lei.

Link-uri utile

PROIECTUL „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2019/04/Fisa-sintetica-POCU.pdf