FORMULARE TIP

  >    >  FORMULARE TIP

FORMULARE TIP CONCURSURI

ACTE NECESARE PENTRU PLASAMENTUL UNUI COPIL LA O PERSOANĂ

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA NOULUI DOSAR PENTRU ÎNCADRAREA/PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP (COPII)

FORMULARE CERERI ACORDARE DREPTURI (COPII)

FORMULARE CERERI ACORDARE DREPTURI  (PERSOANE ADULTE CU HANDICAP)


ACTE NECESARE ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP PENTRU ADULŢI 

 1. referat medical de la medicul specialist SAU bilet de ieşire din spital în ORIGINAL ( pe anul în curs, dar nu mai vechi de 6 luni);
 2. scrisoare medicală tip ( doar pentru cazurile noi) ORIGINAL completată de medicul de familie;

3. anchetă sociala de la primăria de domiciliu realizată conform modelului din H.G..nr. 430/16.04.2008;

 1. copie după actul de identitate valabil;
 2. copie după decizia de pensie şi cuponul pensie (invaliditate, urmaş, limită de vârstă etc.) SAU adeverinţă de venit de la locul de muncă SAU adeverinţă de venit de la ANAF (doar în cazul celor care nu realizează nici un venit) ;
 3. dosar cu şină;
 4.  cerere tip;
 5.  vechiul certificat de încadrare în grad de handicap(unde este cazul)
 • CERERE MAI 2022
 • Referat medical
 • Scrisoare medicala                                                                                                                                                                          
 • Program de depunere a actelor:  LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI:  8.00-16.00;                                                                                                            VINERI:  8.00-13.00

NOTA: Dosarul complet se depune personal sau de către o altă persoană desemnată de bolnav, la  registratura  Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Resita, Al. Trei Ape Nr.4,Tel: 0355/423226

MODEL CERERE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI RECLAMAȚII ADMINISTRATIVE 

FORMULAR PRIVIND PARTICIPAREA PERSOANELOR INTERESATE LA ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

FISA VOLUNTARULUI

FORMULARE PRIVIND ACORDAREA SI DISTRIBUIREA VOUCHERELOR UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU ACHIZITIONAREA DE TEHNOLOGII SI DISPOZITIVE ASISTIVE SI TEHNOLOGII DE ACCES, ALTELE DECAT CELE FINANTATE PRIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE